Cloud Server Web Sales

Cloud Server Web Sales.

Αυτόνομο σύστημα που περιλαμβάνει Http Server, Application Server και database Server σε που φιλοξενείται στο Cloud.

Σχεδιάστηκε για συνεργαζόμενα Ασφαλίστηκα γραφεία με αποκλειστική συνεργασία όπου θα μπορούν να φιλοξενήσουν την ιστοσελίδα τους, και να κάνουν on-line πώληση ασφαλιστηρίων. Να διαχειριστούν εισπράξεις από πελάτες μέσω πιστωτικών καρτών , το back office τους κλπ.

Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ελεύθερου κώδικα – Open Source ( Linux Centos, Java, JPA, JSF, Glassfish WordPress και Oracle18c XE) για μηδενικό κόστος στο software.

Η επικοινωνία είναι μέσω Web services σε όλα τα επίπεδα.

Σήμερα λειτουργεί σε πολλούς κινηματογράφους για έκδοση εισιτήριων και κυρίως για πώληση μέσω Internet.